Welkom bij de PvdA Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is een prachtig gebied en een mooie gemeente met een stevige plek tussen de 50 rijkste gemeenten van Nederland. Toch gaat ook hier de crisis niet onopgemerkt voorbij. Samen met onze partner GroenLinks zetten wij ons in voor betaalbare woningen, goede zorg dichtbij, gelijke kansen voor iedereen en behoud van onze natuur.


Hier staan wij voor

  • In een mooie gemeente als de onze moeten ook mensen met minder inkomen goed kunnen wonen
  • Bij een rijke gemeente hoort een fatsoenlijk minimabeleid. Iedereen telt mee!
  • Juist in tijden van crisis dragen sterke schouders de zwaarste lasten.