Welkom bij de PvdA Utrechtse Heuvelrug

De lokale afdeling van de PvdA Utrechtse Heuvelrug heeft haar lokale activiteiten ondergebracht in de nieuwe beweging OPEN. Deze is op initiatief van de lokale afdeling GroenLinks en de afdeling PvdA tot stand gekomen in 2016. Samen met inwoners die geen lid willen worden van een landelijke politieke partij bundelen onze krachten, met een progressief programma en een gezamenlijke kandidatenlijst. Voor een solidaire samenleving en een duurzame leefomgeving, sociaal en groen dus. De lokale afdeling van de PvdA blijft bestaan, voor de leden en voor verkiezingen van Provinciale Staten en Tweede Kamer. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de afdeling, Age Halma (halma021@planet.nl).

Direct naar Open Sociaal en Groen